FÖRENINGSREGISTRET


Här kommer svar på några frågor som brukar ställas om och omkring programmet Föreningsregistret:Måste man ha tillstånd av Datainspektionen för att använda programmet?

Svar: Vi har rådgjort med Datainspektionen och det behövs inget tillstånd eller anmälan eftersom det är en ideell organisation t ex förening som har registret. I programmet står att man ska informera de som finns i registret att de finns där. Vi frågade Datainspektionen också om detta. Svaret var att det är väl lämpligt men är inget krav. Finns det ingen begränsning? Registret bör inte användas för något annat ändamål en det ursprungliga.

Varför finns det inte ett inbetalningskort med när man vill skicka ett brev om betalning av medlemsavgift?

Svar: Vi har inte tagit med det därför att det är så få som betalar med inbetalningskort. Alla betalar idag över internet. Faktura kan skickas utan inbetalningskort.

Jag har fått en uppgradering med fler medlemmar med E-post. Vad gör jag sedan?

Svar: Placera filen Antal.db på en diskett och tryck på knappen Underhåll/Uppgradering. Allt sköter sig själv. Läs i Användarhandledningen!!

Alternativt kan Du ta filen Antal.db och placera den i mappen Mall som finns under forening. Där finns redan en fil med samma namn. Allt är klart.

När jag skriver ut Användarhandledningen så blir sidbrytningen lite konstig. Vag gör jag?

Svar: Beroende på vilken skrivare man använder så kan sidbrytningen ändras. Prova istället att skriva ut från Instrukt.pdf som finns på CD-skivan så går det kanske bättre.