För att Du ska få; tillgång till nya versioner av Föreningsregistret så måste ni registrera er.

Skicka denna talong till Sandödata (eller använd e-post):Sandödata - Ahling Consulting AB, Sandövägen 105, 139 50 Värmdö.

E-post: E-post.Namn: .............................................................. Kontaktperson: ................................................Adress: ................................................................................Postnr: ............................................................. Postort: ..............................................................Telefon: ....................................................... Telefax: .............................................................E-post: ......................................................... Inköpsdatum: ..................................................